โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มทร.รัตนโกสินทร์ ร้อยกล้าพันทวี

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มทร.รัตนโกสินทร์ ร้อยกล้าพันทวี โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ และรศ.ดร.อาคีรา […]

โครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567

ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน […]

โครงการปลูกจิตสำนึกกล้าใหม่อนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 2

โครงการปลูกจิตสำนึกกล้าใหม่อนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ […]

การบรรยายพิเศษ “ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยสู่ Carbon Neutrality “

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Carbon Neutral University” รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยสู่ Carbon Neutrality “ โดย […]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Carbon Neutral University “

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Carbon Neutral University ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Carbon Neutral University” […]

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา

ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง […]

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย

ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จ.นครพนม

ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยได้รับเกียรติจากนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเวลาดี อุดรธานี จ.อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเสนอคำของบประมาณศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2565

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเสนอคำของบประมาณศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมอโมรา […]

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.